Hornsplan – var ligger det?

bkpam2177809_hornsplanr1949
Hornsplan 1949. Källa: Stockholms spårvägsmuseum.
bkpam2177809_hornsplanmedbussarochsprvagnar1964hkantrapp
Hornsplan 1964. Källa: Stockholms spårvägsmuseum. Fotograf: Håkan Trapp.
bkpam2177809_dsc_00291
Hornsplan 2016.

September 2016. Text och nytagna foton: Helena Larsson

Första gången jag träffade Gunnar Dahlqvist frågade han om jag bodde vid Hornsplan. Jag svamlade och svävade på målet eftersom jag ärligt talat inte visste var Hornsplan låg, även om jag instinktivt kunde gissa vilken plats det handlade om.

Men nu vet jag bättre. Hornsplan var en stor trafikknut för bilar, bussar och spårvagnar, där också E4:an passerade innan Essingeleden byggdes. Det var en öppen trekantig plats där i dag korsningen mellan Hornsgatan och Långholmsgatan ligger. När slutade man kalla det Hornsplan? Kanske när spårvagnarna försvann.

Gunnar Dahlqvist som i dag är pensionär var tidigare chef för trafiktjänsten på gatukontoret och har jobbat med trafiksignaler hela sitt liv. På 60-talet var han en viktig kugge i omläggningen till högertrafik. Han berättar att det stod ett trafiktorn på Hornsplan som polisen använde för att reglera trafiken och att tornet i dag står på Gillingebanan i Vallentuna. Vi åker dit och konstaterar att det hallonröda tornet står på en parkeringsplats väl synligt från E18.

– Polisen var i tornet på morgonen och kvällen för att reglera trafikljus på Hornsplan och Västerbron. På dagtid sköttes det automatiskt men polisen var snabbare än automatiken och kunde ge de olika riktningarna lång eller kort tid efter behov, berättar Gunnar Dahlqvist.

– I dag ställer trafikljusen om sig själva efter inkommande trafik. Men då var inte automatiken så förnämlig som i dag.

Men var på Hornsplan stod trafiktornet och hur länge? På Stockholmskällan, Stockholms stads digitala museum, hittar jag ett fotografi från 1964 som visar tornet vid påfarten till Liljeholmsbron. Det var alltså på plats 1964, men när flyttades det till Gillingebanan?

– Vi fick det som en invigningspresent från Stockholm stad när banan öppnade 1975. Det var tänkt att det skulle sitta lärare och undervisa där, men det har aldrig använts. I mitten av 80-talets flyttades det ut till sin nuvarande plats då det inte fick plats på banan längre. I dag används det mest av fåglar, berättar Hans Löfgren, VD på Gillingebanan, och tillägger att det var betonggrått med röda stålpelare när de fick det, men att det målades rött för några år sedan för att passa deras logga.

Så långt vet vi att tornet stod på Hornsplan mellan 1964 och 1975. Men så dyker ny information upp. Via en facebookgrupp får jag kontakt med Lars Grundberg som jobbade som polis på 60-talet och då satt och styrde trafiken i tornet. Han skickar bilder på tornet från 1962 och skriver:

”Jag var fast placerad vid dåvarande Maria polisstation på Rosenlundsgatan. Det var vänstertrafik, Essingeleden var till en början inte klar och tunnelbanan var väl heller inte klar. Hornsplan eller Hornstull som det ofta benämndes, var en gigantisk trafikknutpunkt. Det var bussar och spårvagnar åt alla håll och även väldigt mycket biltrafik som passerade. Minsta lilla stopp och köerna växte snabbt.

Själva tornet var mycket modernt. Man hade ett ”bord” framför sig där man skötte flera trafiksignaler genom knapptryckningar och små pilar lyste i bordet åt vilket håll bilarna kunde köra. Där fanns också flera tv-kameror som var vridbara och med zoom så man kunde se ner på angränsande gator hur mycket bilar som väntade. Där var även fast telefon. Tillgången på radioapparater för kommunikation var begränsade på den tiden. Det fanns men var av modellen ”ryggsäck”. Tornet skulle alltid vara besatt på morgon och eftermiddag alla vardagar. Fanns inga undantag från den regeln.”

Då vet vi alltså med säkerhet att trafiktornet stod på Hornsplan mellan 1962 och 1975. Och även under högertrafikomläggningen 1967.

– Jag jobbade i Stockholms högertrafikutredning tillsammans med den för utredningen tillförordnade gatudirektören under fyra år inför omläggningen, vilket även medförde samarbete med den statliga högertrafikkommissionen, och de större städerna i Sverige. Det ankom på mig att se till att trafiksignalerna i Stockholm fungerade på omläggningsdagen. De gamla anläggningarna skulle anpassas för högertrafik, en del kunde modifieras, andra måste bytas ut. Den tredje september jobbade alla dygnet runt, berättar Gunnar Dahlqvist.

Hur gick det?

– Allt fungerade enligt planen, säger Gunnar Dahlqvist med en liten suck av lättnad.

bkpam2177809_sprvagnplinje16pliljeholmsbronpvgmothornstullr1964
Trafiktornet och spårvagn linje 16 på Liljeholmsbron på väg mot Hornsplan 1964. Källa: Stockholms spårvägsmuseum.
bkpam2177809_img_0948
Trafiktornet på Hornsplan 1962. Fotograf okänd.
bkpam2177809_img_0949
Utsikt mot Västerbron från trafiktornet 1962. Fotograf okänd.
bkpam2177809_dsc_1001
Sedan 1975 står trafiktornet från Hornsplan på Gillingebanan i Vallentuna.
bkpam2177809_dsc_00581
”Dagen H. Söndag 3 september 1967 kl 05.00, omläggning från vänster- till högertrafik.” Ur högertrafikutredningens arbetsmaterial.
bkpam2177809_dsc_1025
Gunnar Dahlqvist med ett minne från högertrafikomläggningen.