Bevara lövholmen

15 maj 2021. Text och foto: Helena Larsson

När ska man riva, när ska man bygga nytt? När ska man bevara och vad ska man i så fall bevara? Vem bestämmer vad som är original? När ska man frysa tiden? Vilka arkitektoniska stilar är värdefulla och vilka är mindre viktiga att spara? Det är inga enkla frågor att besvara då tidsepoker på grund av att de är just tidsepoker tenderar att ligga lagrade på varandra.

Ett praktexempel är Lövholmen i Liljeholmen, det mest centrala industriområdet i Stockholm beläget mellan Liljeholmsviken, sjön Trekanten och Södertäljevägen. Där finns industribyggnader från hela 1900-talet, inte minst ett stort område tillhörande Beckers färgindustri och det kanske mest kända Cementas depå med sina karaktäristiska silor och cementbåtar, allt beläget på attraktiva strandtomter. Där planeras nu ett nytt bostadsområde för cirka 2000 bostäder, en del insprängda mellan befintliga byggnader, andra på bekostnad av att gamla industrier rivs. Området har prospekterats under lång tid och görs så fortfarande, men har även kommit en bit på väg. Förra året revs till exempel två av Beckers 60-talsfabriker vid Lövholmsvägen.

Hemma i Hornstull tog med kameran och gjorde en runda i området. Det var en vacker dag i mitten av maj, fortfarande coronalugnt men med en förväntan i luften om att nu vänder det. Fåglarna sjöng för full hals. Solen förmörkades emellanåt av grå molnflak, det var ljummet men inga insmickrande temperaturer. Kort sagt, det var perfekt. Redaktionen fick en uppenbarelse.

Stanna tiden, allt är exakt som det ska vara just nu; gör ingenting, riv inte mer, bygg inget nytt, låt det bara vara, renovera befintliga hus varsamt om det behövs. Industriområden kan vara höjden av skönhet. Gör ett industrimuseum av hela området. Riv inte cementdepån, riv inte kolsyrefabriken, riv inte nitrolackfabriken. Låt även de halvmoderna kontoren vara kvar. Lämna kvar grushögarna på rivningstomterna. Ibland faller allt på plats och är fulländat.

 

Skriv på listan mot rivning av nitrolackfabriken: https://www.skrivunder.com/riv_inte_nitrolack?uv=35976329

Hämta inspiration från ett industrimuseum i Essen i Tyskland: http://hemmaihornstull.se/industrisemester/

Häng med på ett besök hos Cementa i Lövholmen: http://hemmaihornstull.se/sa-fungerar-cementfabriken/

 

Beckers nitrolackfabrik planeras att rivas. Men sista ordet är inte sagt.
Här låg spredfabriken och nya färgfabriken, båda revs nyligen. I bakgrunden syns nitrolackfabriken, förbandsfabriken, färgfabriken och ångpannecentralen.
Färgfabriken hotades av rivning men räddades och är i dag utställningslokal och kafé.
Förfabrikens uteservering med utsikt mot Liljeholmsviken. Till vänster förbandsfabriken och till höger nitrolackfabriken.
Smedjan och kolsyrefabriken.
Beckers gamla huvudkontor.
Ångpannecentralen.
Lövholmsgränd.
Cementas depå i Lövholmen förser hela stockholmsområdet med cement. Den ska flytta till Värtahamnen för att ge plats åt bostäder.
Cementas industrispår.
Lågmäld funkis.
Västra stambanans godsstation på dåvarande Liljeholmens station hör också till området. I bakgrunden syns Liljeholmsbron och byggnader i Marievik.
Så gör även Point Liljeholmen från 1980-talet.
Utsikt mot Hornstull.
Utsikt mot Gröndals båtklubb.